...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަންޑިމައު
ނ.
(1) އޮއި ހުއްޓިފައި ހުންނަ ތަންތާނގައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
މި ހުންނަނީ މާގަނޑެއްގެ ސިފައިގައެވެ.
(2) (ސ) މޫދުމާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިމާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ