...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަންޑިޓައްކެނޑުން
މ.
ރޭގަނޑު މީހުން ނިދައި، ފައިހިލަވަޅު އޮބުނީމާ އިވޭ އަޑެއް.
މި އަޑު އިވެނީ އަނގައިން ޓައްކަނޑާއިރު އިވޭ ގޮތަށެވެ.
މިއަޑުއިވޭވަކި ދިMާއެއް ފާހަގައެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ