...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަންޖެހުން
މ.
(1) ކަނޑުމަތީގައި ބިރުވެރި ކަމެއްދިމާވެގެން އެހީއަކަށް އެދި ކައިރީގައިވާ ރަށަކަށް، ނުވަތަ ކަނޑުމަތިންދާބަޔަކަށް އަންގައިލާން އެއްޗެއް އުފުލުން.
(2) ދިބާޣުކުޅަ ހަން ފޮތުގެ ނުވަތަ ފޮށީގެ ބޭރުގައި ހިއްޕުން.
(3) ވިދުހަންޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ