...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަރަ
ނ.
(ގ) ހަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިފޮޅައިލުން . ހަންޑިހެއްލުން . ހަވަރުހުއްޓިލެއްވުން . ހަވަރުއޮޑި . ހާނީއްކަ . ހާނީއްކަވުން . ހާތްތެރި . ހާލަކުންފަހަރަކު . ހާލަކުންނާދަލަކުން . ހިންބާރުކޮށްލުން . ހިންގުންތެރިން . ހިތްތެޅުން . ހިސްޓީރިޔާ . ހުސްނުހީނާ . ހެންވޭރުޓަކި . ހެލިވަތްހެލުން . ހެލިލުން . ހެލުވުން . ހޭ . ހޭލަމޭލަ . ހޭލަމޭލަވުން . ހޯއްގޮވާ ކެއްސުން . ނަކަސްތެޅުން . ނައިބުބޮލި . ނާރުތަކާބެހޭނިޒާމު . ނާރުޖެހުން . ނިންދަވާލުން . ނިދަންމިޔަރު . ނިދުން . ނިތްގަނޑު މިޔަރު . ނޭވާހޮޅިޔަށް އެޅުން . ނޯބެލްއިނާމު . ރަނޑުވުން . ރަންކަނި . ރާޅުލާ ފިނޮޅު . ރާވެރިއެއްގެ ދަރިއަކަށްވެސް ހަތަރެތިން އެކަތި އޮންނާނެއެވެ. . ރާޖެހުން . ރެކުން . ރޭނުން . ބަންބުޑިޖެހުން . ބަންގާޅު ދަތުރު . ބަންޑާރަދުރޯ . ބަރިދިއްވުން . ބަޑިބަޑި . ބާއަޑު . ބާލިޣުވުން . ބުރު . ބުރުޖެހުން . ބުޅިކެނޑޭނީ ކެޔޮޅުންއަތުން . ބޮނބިއަރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ