...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަރަކާތް
ނ.
(1) ހިމޭނުގެ އަނެއްކޮޅު.
(2) ގުޑޭގުޑުން.
(3) ހެލޭހެލުން.
(4) އިޝާރާތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިފޮޅައިލުން . ހިންގުންތެރިން . ހިތްތެޅުން . ހެލިލުން . ހެލުވުން . ހޭލަމޭލަ . ހޭލަމޭލަވުން . ނަކަސްތެޅުން . ނާރުތަކާބެހޭނިޒާމު . ނިތްގަނޑު މިޔަރު . ރަނޑުވުން . ބަރިދިއްވުން . ކަނބިލި . ކަލަންޑަރު . ކަސްރަތު ކުރުން . ކާޅު . އަނގަކެއުން . އަޑީތެޔޮ . ވަންނި . ވަކަދިއުޅި . ވަކަދިއުޅިދެމުން . މުށްމެޅުން . މުބާރާތު . ފިލްމަށްނެގުން . ދޮނގު . ތެޅިލުން . ލަކިބޭލުން . ލަސްކުރުން . ލަސްވުން . ގުޑިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ