...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަރާން
ނއ.
(1) ޙަލާލުގެ އިދިކޮޅު.
(2) ދީނުގައި މަނާ.
(3) ޙަރާމު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރާންބަޅުމަސް . ހަރާންފަދަ . ހަރާންފަދަވާނެ . ހަރާންފަދަތޯއްޗެއް . ހަޑަބަރަނޑަބަންގުޅި . ނަހަލާލުދަރި . ނިމެއްކުހަރާމީ . ބަންބުޑި . ބަތާހަރާމީ . ކަންއިލި . ކޭތަށްޓަށްގުއިރުން . އެއްފުޅައްމަތިން ފުންމައިލި ބަކަރި އަނެއްފުޅަންމަތިންވެސް ފުންމައިލާނެއެވެ . ވަލަށްޖެހިފޯލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ