...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަރާންފަދަ
އކ.
(1) ހަރާން އެއްޗަކާއި އެއްފަދަ.
(2) އެއްގޮތަކަށްވެސް ނެތް.
މިސާލު:
ހަރާންފަދަ މިގޭގައި ކޮތަނބިރިކޮޅެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރާންފަދަ . ހަރާންފަދަވާނެ . ހަރާންފަދަތޯއްޗެއް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ