...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަރާންފަދަވާނެ
އކ.
(1) ހަރާން އެއްޗަކާއި އެއްފަދަވާނެ.
(2) ނޫންކަމަށް ގަދަކުރާންބުނާ ބަހެއް.
މިސާލު:
ހަރާންފަދަވާނެ އަހަރެން އެގެއަށް ވަންނަނަމަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރާންފަދަވާނެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ