...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަރާންފަދަތޯއްޗެއް
އކ.
(1) ކަމެއް ނުކުރުމުގެ މައްޗަށް ގަދައެޅުމުގެ ގޮތުން ބުނާ ބަހެއް.
މިސާލު:
ހަރާންފަދަތޯއްޗެއް އަހަރެން އޭނާއާ އަނގައިން ބުނާނެނަމަ.
(2) ކަމެއް ކުރުވާން ބޮޑަށް އެދުންވެރިވުމާއެކު އެކަމެއް ކުރުވާން ގަދަކޮށްލާން ބުނާބަހެއް.
މިސާލު:
ހަރާންފަދަތޯއްޗެއް ދޭނެނަމަ.
މިހެން ބުނެއުޅެނީ، ނުދޭނެހެން ހީވާ އެއްޗެއް ދީފާނަމޭ ބުނިބަސް ގަދަކުރުވުމަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރާންފަދަތޯއްޗެއް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ