...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަރާދު
ނ.
(1) ބާޖީ.
(2) ކުޅޭކުޅިވަރާއި ކުރާޒުވާބުގައި ދެރަވާމީހާ މޮޅުވާމީހާއަށް އެއްޗެއްދޭން ކުރާ ޝަރުޠު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރޫލެޓު . ބާޖީމެރުން . ޖުވާ . ޖުވާކުޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ