...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަރި
ނ.
(ޏސ) (1) ގަދަ ޒުވާބު.
(2) ދެފަރާތަކުން ދެކޮޅަށް ދައްކާ ވާހަކަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަން . ހިލަނބުވެރިން . ކަފަބަނޑިޔަލަށް އަތްބޭނުން . ފަހަރިދައިތަ . ފަހަވެރި . ފަހަވެރިދައިތަ . ފަހޭރި . ދެފަހަވެރީން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ