...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަރިޖެހުން
މ.
(ޏސ) ދެމީހަކު ކަމަކާމެދު ދެކޮޅަށް ދަލީލު ދެއްކުމާއެކު އެމީހެއްގެބަސް ގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ