...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަރު
(1) ކަކުންޏާއި މީދާފަދަ ތަކެތި އުޅޭން ބިމުގައި ކޮންނަ ލޯވަޅު.
(2) ރުކަށް އަރާން ރުކުގައި ބަންނަ ގަޅި.
(3) މައްޗަށް އަރާން ގަޅި ބަނދެފައި ހުންނަ އޮނު ނުވަތަ ދަނޑި.
(4) ފޯއްވަޅި، ދޮލަނގު، ކަނޑިފަދަ ތަކެތި ބަހައްޓާން ބިތުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ އެތި.
(5) ބައެއް އެއްޗިހި ބަހައްޓާން ނުވަތަ ތިއްބާން އެކިގޮތްގޮތަށް ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗިހި.
މިސާލު:
ލިޔާހަރު، ބަޑިހަރު، ބައިސްކަލު ހަރު.
ނއ.
(6) މަޑުގެ އިދިކޮޅު.
(7) ޅަކަމުގެ އިދިކޮޅު.
(8) ވައިމަތި
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަވާޅު . ހަނދާން . ހަނދުބަޑި . ހަނދުމަސް . ހަނގުންފަރާ . ހަނުކަކުނި . ހަންގަނޑު . ހަރަ . ހަރަހެރި . ހަރަވަޅި . ހަރަވާޅު . ހަރަމަލި . ހަރަގަނޑަ . ހަރަގަނޑޮ . ހަރާނޑާ . ހަރިބޮލާ . ހަރު . ހަރުހަނަ . ހަރުންދެމި . ހަރުބިހި . ހަރުބީކާފަރުން . ހަރުބީއަށް ހިނގުން . ހަރުބީމަތީމުސްކުޅިލަވަ . ހަރުބޭސް . ހަރުކަށި . ހަރުކަށިކަން . ހަރުކަށިވުން . ހަރުކަން . ހަރުކުރުން . ހަރުކުލައިގެ މީހުން . ހަރުވަރު . ހަރުވަޅި . ހަރުވާޅު ދާގަނޑު . ހަރުވުން . ހަރުމަތީބަޑި . ހަރުމީހުން . ހަރުފަ . ހަރުފަވިހަ . ހަރުފަމުތް . ހަރުފަތުކޭން . ހަރުފަތް . ހަރުފަސް . ހަރުދަނޑި . ހަރުދަނޑިވުން . ހަރުލުން . ހަރުގެ . ހަރެވާޅަ . ހަރޮ . ހަރޮށި . ހަރޮވާޅަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ