...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަރުބަސް
ނ.
އަދަބީބަސްތަކުގެ ތެރެއިން އަމުރަކަށްވާ ނުވަތަ ނަހީއަކަށްވާ ނުވަތަ ނަސޭހަތެއް ކަމުގައިވާ ކޮންމެ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަސް . ބަސްނުވިކޭ އޮޑީގެ ދިރުނބާކޮޅަށް ނާރާށެވެ. . އޮލަނބުދަނޑިޔަކަށް ނުވާށޭ! . މުސްކުޅިބަސް . ފަންޑިތަބަސް . ލަފާއޮޑިޔަށް އިސްނުވާށެވެ. ފުރާއޮޑިޔަށް ފަސްނުވާށެވެ. .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ