...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަރުބީ
ނ.
(1) ރަދުން ނުވަތަ ރަދުންގެ މަޤާމުގައި ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅަކު ޢިއްޒަތުގައި ވަޑައިގަންނަވާއިރު ބެރުގައި ޖަހާ ލަވައާއި ފުމޭ ލަވަ.
ނއ.
(2) މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރާ.
(3) މުސްލިމުންނާ ޢަދާވާތްތެރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުބީކާފަރުން . ހަރުބީއަށް ހިނގުން . ހަރުބީމަތީމުސްކުޅިލަވަ . އަރުމާޒުހަރުބީ . މޮޅިހަރުބީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ