...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަރުބީކާފަރުން
ނ.
(1) މުސްލިމުންނާއި ޢަދާވަތްތެރި ކާފަރުން.
މިސާލު:
އަބޫޖަހުލަކީ ފައްކާ ހަރުބީ ކާފަރެކެވެ.
(2) މުސްލިމުންނާ ހަނގުރާމަކުރާ ކާފަރުން .
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ