...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަރުބީމަތީމުސްކުޅިލަވަ
"ހަރުބީ މަތީމުސްކުޅިލަވަ" ނ.
ދަނޑިބެރުގައި ޖަހާ ލަވަމަތީ ލަވައިގެ ބާވަތެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ