...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަރުކަށިކަން
ނއނ.
(1) މަޑުމައިތިރިކަމުގެ އިދިކޮޅު.
(2) ދޫނުކުރާކަން.
މިސާލު:
އޭނާގެ ހަރުކަށިކަން ވަރަށް ބޮޑެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުކަށިކަން . މައިތިރިވުން . ގަދަބަދަވިކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ