...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަރުކޮށް
ކއ.
(1) އަވަހަށް.
(2) ހަލުއިކޮށް.
(3) ބާރަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރު . ހަރުބިހި . ހަމަރޮދި . ހަތިކޮޅު . ހުޅުވުން . ހޯދީދަނޑި . ނަނުއުކުން . ނަގިލިކަހައިލުން . ނާދެލެ . ނިއުޅުން . ނިވާފަތް . ނެއްޓުން . ރާރާގުޑި . ރާއުނދުން . ރާވަޅިދަނޑި . ރިވާޔަށްކިޔެވުން . ރުމާއޮޅުން . ރުމާފަޅިއޮޅުން . ރޮދިގަނޑު . ބަނޑަވަރުގެ . ބައިން . ބައްޓަންކަނި . ބަގިޔާ . ބަގިޔާޖެހުން . ބަސްކާރަ . ބާރަށްކިޔުން . ބިންތެޅުން . ބިސްވައިގުގޫ . ބުޅަލުބުޑުގައި އުނބުންޖެހީމާ ދާހެން ދިޔުން . ބުޅިފަތި . ބުއްލަބުޑި . ބުދުހާލި . ބޭލާ . ބޭސްމަލަން . ބޮޅުއުކުން . ބޮކިދަނޑި . ބޮއި . ބޮއިބައްތި . ބޮލިފަތި . ބޮޑުބުރުގާ . ބޮޑުދަތި . ބޯޓުހޫކު . ބޯޖެހިތާ ނަގޫޖަހާފައި ދިއުން . ކަންއިތުރު . ކަންފިލާ . ކަރުދެމުން . ކައްތިރި . ކައްޓި . ކަފުލޯދުންމާރި . ކަސްރަތު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ