...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަރުފަ
ނ.
ނަންނުގަތި ފާޑުގެ ސޫތްޕެއް.
މީގެ ކިތަންމެ ބާވަތެއް ހުރެއެވެ.
ބައެއް ހަރުފައިގެ ދަތުގައި ވަރަށް ގަދަ ވިހައެއް ހުރެއެވެ.
މީގެ ވަރަށް ބޮޑެތި އެއްޗެހިވެސް އުޅެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުފަ . ހަރުފަވިހަ . ހަރުފަމުތް . ހަރުފަތުކޭން . ހުޅައްފަނި . ހުކުރު ޚުޠުބާ . ހޫޅައްޕަނިވެމެ . ހޯނައްސާގާ . ނަންނުގަތި . ނަޚުދާ . ނާގަހަރުފަ . ނާގަ . ރުކުފަތި . ކަލުފާތުކުރުން . ކާލި . ކާލިގަނޑު . އަނބުރައިލުން . އަޒުދަހަ . ވެން . ވެވު . މާރިނދަ . މުގޮށި . މޮހޮރާ . ފައްތަރު . ފީކަރު . ފެންހަރުފަ . ފެންހަފު . ދަހަނާގަ . ދުލިބޭލުން . ތަށަ . ތަށަވުން . ތަށާ . ތަށާގަތުން . ތަންމަތިހެދުން . ތިއޭޓަރު . ސަނގަލާޖެހުން . ސާފުމޮހޮރާ . ސިޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ