...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަރުފަމުތް
ނ.
(1) ހަށިގަނޑުން ވިހަދަމާ ހިލައެއް.
މީގެ އަޞްލު އުފެދެނީ ހަރުފައިގެ އެތެރެހަށީގައި ކަމަށް ބުނެވެއެވެ.
(2) މޮހޮރާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މޮހޮރާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ