...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަރުދަނާވުން
މ.
(1) ރަނގަޅު އުޞޫލެއްގައި ސާބިތުވެހުރުން.
(2) އުޅުމުގެ ޤަވާޢިދުތައް ރަނގަޅުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހީދަނާވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ