...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަރުލައިހުރުން
މ.
(1) ތަތްވެފައިވުން (2) ނުގުޑާގޮތްވެފައިވުން (3) ހިފެހެއްޓިފައިވުން.
(4) ނުފިލައި ހުރުން.
މިސާލު:
(ހ) ހަނދާނުން ނުފިލައި ހުރުން.
(ށ) ވަސްނުފިލައި ހުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އިނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ