...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަރުގަނޑު
ނ.
(1) ތަންތަނަށް އަރާން ދެދަނޑި އެއްކޮށް ގަޅިބަދެގެން ގެންގުޅޭސިޑި.
(2) ސިޑީގައިބަންނަ ގަޅި.
(3) ތަކެތި ބެހެއްޓުމަށް ފައިޖަހައިފައި ބައިބަޔަށް ފިލާއަޅައިފައި ހުންނައެތި.
(4) އިޑިއައްޕަން ދަމާއޮބި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރަގަނޑަ . ހަރަގަނޑޮ . ހަރާނޑާ . ހަރުފަތް . ހަރޯށި . ފޮތްހަރުގަނޑު . ސިޑި . ޖުންގު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ