...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަރުގެ
ނ.
(1) އޮޑިދޯނިފަހަރު ލައިފައި ބަހައްޓާގެ.
(2) މީހުން އާދަކޮށް ނުއުޅޭ އެކިއެކި ޢާންމުބޭނުމަށްޓަކައި ހިޔާކޮށްފައި ހުންނަގެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުމަސް . ހަކި . ހަކުންފަލި . ހަފޮޅު . ހަތަރުކަންކަށި . ހަތޭލިކަށި . ހަސަންދަރި . ހިރުމަހުރަ . ހިރުމާރު . ހިކިބުންދު . ހިޔާ . ހިޔާނެގުން . ހީރާސި . ހުންގާނުވަކިގަނޑު . ހުންގާނުގެ . ހުރަސްފިލާ . ހުޅެކަޓާނޑާ . ހުސެންދަރި . ހެރަސްދަނޑިގަނޑަ . ހެއްޓިޖެހުން . ނަރޮމަތި . ނައިކަ . ނަލަހަފޮޅު . ނަލަފަށް . ނާދެލެ . ނިކައަޅޯ . ނިލަ . ނިލަގަނޑު . ނިގާރަންފޮށި . ނީ . ނީދަނޑި . ނެވިމަޅު . ރަފަރަފަ . ރާޅުއެރުން . ރިބު . ރިތްދަނޑިބައިން . ރިގިނި . ރިގިނިކުރުން . ރިޔާދެމުން . ރޭލުފަށް . ރޮކެޓު . ބަހަރާމުފޮތި . ބަނޑުއިލި . ބަނޑުފަލި . ބަރާ . ބަރާހު އަތްގަނޑު . ބަރާސް . ބަރުސޮރު . ބަޅެބޮލާ . ބައްދަނެވަކާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ