...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަރޮނގުހިކާ
ނ.
ހިކާގެބާވަތެއް.
މަހުގެ ކުލައަކީ ދަނބުކުލައެވެ.
މަހުގެ މަތީކައިރިން ފެށިގެން ތިރިއަށް މަހުގެ ދިގަށް އޮރެންޖްކުލައިގެ ފުޅާ ހަނރޮގު ފާޅުކޮށް ފެންނަން ހުރެއެވެ.
ނިގޫފަތް ހުންނަނީ ފެހިކުލައިގައެވެ.
ކަޅުކުލައިގެ ލަފެއްނިގޫފަތުގެ ބަނޑުދަށުގެ މަތީބައިގައި ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ