...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަރޮމަލި
ނއ.
(ޏ) މޭވާފަދަ ތަކެތި ގަހުގައި ހުންނައިރު ހަރުވާން ކައިރިވެފައި ހުންނަ ވަރި، އެއީ ވަރީގެ ތަފާތެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ