...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަބަ
ނ.
ފުރޭވަރަށް އަނގަޔަށްއަޅާ ދުފާތަކެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަބަރުފަނި . ހަބަސްރައިވަރު . ހަވަރު . ހަތްދުން . ހިތި . ހިތިރަހަ . ހިތިރަހަލުން . ރައިވަރު . ރެހަބަށި . ބަންޑާރަދުރޯ . ބޭރުބަނޑަހަ . ބޮޑުބޭކަލުން . ކަށިބަށި . ކާ . އަސްކަނުބޭސް . ވާރުއޮޑީމީހުން . ވެހަބަށި . ވެލާނާ . ވެލާނާވަރު . ފޮނިހުންޏަށްގޮސް ހުސްވުން . ދަހަމަލަ . ދައުހިފުން . ގަރުބަށި . ސުންނީން . ޖަވާހިރުމާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ