...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަބަރު
ނ.
ބޭހަށް ގެންގުޅޭ ހިތިރަހަގަދަ، ކަޅުކުލައިގެ ހިކިއެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަބަރުފަނި . ހަތްދުން . ހިތި . ހިތިރަހަ . ހިތިރަހަލުން . އަސްކަނުބޭސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ