...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަބަރުގަސް
ނ.
ސުތުލިގަސްހެން ކުދިކޮށް ހެދިފައި ބޮނޑިމަސްކޮށް ފަތްހުންނަ ގަހެއް.
މިގަހުގެ ފަތުގެ ތެރޭގައި ހަލުވިދާ ތަނޑެއް ކަހަލަ ބިއްލޫރި ކުލައިގެ އެއްޗެއް ހުރެއެވެ.
މިއަޅައިގެން ގިރާފަންޏަކީ ފިނި މީރު އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ