...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަޅަ
ނ.
(1) އިރުވައިގެ ދެވަނަނަކަތް ފެށުނީއްސުރެ ތިންވަނަ ނަކަތް ހުސްވުމާއި ދެމެދު.
(2) އިރުވައި މޫސުމުގެ ގަދަވައި.
(3) މަޖާޒު:
ސަމާސާގޮތުން ހަޅޭއްލާ ގަދައަށް ކުރާ ޒުވާބު.
(4) ސަކަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަޅަންގަޅިއްވުން . ހަޅަޖެހުން . ހޮހަޅު . ނެތްއޮޑިޔަކަށް ހަޅަނގުވެށުން . ކުޑަރިޔާ . ކޮޅުވުން . އިހި . އެފުރިކާފާނަ . ވައިހަޅަ . ވައިބުރުއްސުން . ވޯޓް . މައިނާ . މާހަޅަ . މުލަހަޅަ . މޮހޮޅަ . ދާރު . ދެހަޅަޖަހައި ހަޅަމަޑުވެ ވައިއުތުރަށްއެރުން . ދެހަޅަޖަހައިމަޑުވުން . ތޫނބި . ސިރީތުރަފޫހަޅަތަންތުރަވަރުނައަބާންނަ . ޑިޕްލޮމޭޓު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ