...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަޅަނގު
ނ.
އޮޑިދޯނި ފަދަތަކެތި ކޮޅާން ގެންގުޅޭ ކިފުޅިރޯނު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަޅަންގަޅިއްވުން . ނެތްއޮޑިޔަކަށް ހަޅަނގުވެށުން . ކޮޅުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ