...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަކާ
ނ.
(ބދ) (1) ބޮޑުވެ ތަސައްރަފު ފުދޭ ފުދުން.
(2) ލޯބި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނގާ . ހައެއް . ހައްދު . ހަވާލު . ހަވާލުކުރުން . ހަފޮޅުން އެތެރެވެއްޖިއްޔާ ބަޔެއް އޮންނާނެ . ހަތަރެއް . ހަތިމާ . ހިތުން . ހިތުލީބޮލިނެގުން . ހިލަނބަށްދިއުން . ހުނިފެންބޮއިގެންއުޅުން . ހުންގާނުނެތްއޮޑި . ހުރަހޮޅިގަތުން . ހުވަފަތް . ހެހެސް . ހެހެސްގަތުން . ހެއުމީސްވުން . ހެދިގެންއުޅުން . ހެސްގަތުން . ނަގޫއެނބުރުން . ނަގޫދިގުބުޅާހެދުން . ނަސޭހަތްތެރިކަން . ނަސޭހަތްދިނުން . ނިސްބަތް . ނިސްބަތްކުރުން . ނިސްބަތްވުން . ނު . ނުބައިއަޑު . ނުއަތުރޯޅި . ނޭވާއެޅުން . ރަނޑުރިހި . ރަޖަމުކުރުން . ރާނބާ . ރާބޯންދިނުން . ރާޑި . ރޯމާކާޅު . ބަހުންޖެހުން . ބަޅުއެނބުރުން . ބަކަރިދަނޑި ބެހެއްޓުން . ބައިޢަތު . ބައިޢަތު ހިފުން . ބަޑިތެޅުން . ބިކުރުވެރި . ބެހުން . ބޭރި . ބޮޑުހާލުރާވަޅި . ބޯނޑިވިކުން . ޅިޔަންފަހަވެރިކަން . ކަލޭ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ