...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަކި
ނ.
(1) ބިލެތްފަދަ ވެޔޮވެލުގެ ފަތްވަޅުން ނުކުމެ ތަންތާނގައި ހިއްޕާ މޫތައް.
(2) އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ ދެ އިހިގަނޑު ދޭތެރޭގައްޔާއި، ބުޑުވަކާ އިހިގަނޑާ ދޭތެރޭގައި ޖަހައިފައި ހުންނަތޭރި.
(3) ގިނަދުވަހު މޫދުގައި އޮންނަ ލަކުޑި ފަދަ އެއްޗެހީން ފަޅާ ރިނދަ.
(4) އުދަރެހުގައި ފަށަލަ ފަށަލައަށް ޖަހާ ވިލާބުޑު.
(5) (ސ) ބިލެތް އަރުވައިފައި ހުންނަ ރުއްރުކުގައި ވާލައްވާން ބަންނަ ކަފިގަނޑު (6) (ހ) އެނދު އުނދޯލިފަދަ ތަކެތީގެ ފަޑީގައި ލިޔެފައި ޖަހާ ތޭރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަފަރާތް . ހާޅަކައްޕި . ރަންގުވެޔޮ . ބިލެތްވައްގަނޑު . ކިބަ . މާފާޅަ . ގަދަބިންފާޅަ . ގަލަވަސް . ގޮލަވަސް . ސައަސްތުރަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ