...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަކުރާވަރު
ނ.
ހަވަރުގެ ތެރެއިން، ހަކުރާ ބޭކަލަކާ ޙަވާލުވެފައިވާ ވަރު ނުވަތަ ބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަސްއަށި . ދެވަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ