...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަކުރު
ނ.
(1) އުއްދަނޑިއާއި ރުކުރާއާއި ވައްތަރު ވައްތަރުގެ މޭވާއާއި އަޑިއަށް ފައިބާ ގޮނޑިލީ ބައެއް ތަކެތިން ނަގާފޮނި.
މިހިކިކޮންނާއި ދިޔާކޮށްހުރެއެވެ.
(2) (ވ) ބާވަތެއްގެ މޫދުމަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުންދެމި . ހަކުރުހެދުން . ހަކުރުހޭނުން . ހަކުރުފަނި . ހަކުރުފުއްޕުން . ހަކުރުދަތުރު . ހަކުރުލުން . ހަކެރެ . ހަވީރުހަކުރު . ހަލުއިކުރުން . ހިނޭޖެހުން . ހިބޮށި . ހިތިހުންބޭސް . ހިތްއުފައުކުރުން . ހިލިބޭސް . ހިލުން . ހުނަހަކެރެ . ހުނިހަކުރު . ހުނިހަކުރުފަތަފޮޅި . ހުނިހަކުރުފޫކުއްތު . ހުނިހަކެރެފަތެހޮޅި . ހުނިފޮޅި . ހުއްކަރަ . ހުއްކަރެ . ހުއްކަރޮ . ހުވަކުރުން . ހުދުހަކުރު . ހުތްހަކުރު . ނައިބުހަކުރު . ނާރޮވައްފަލުދަ . ނިކަކޯޅި . ނިމަ . ރަސްގުއްލަ . ރާ . ރާއަކިރި . ރާފޮނި . ރާފޮޅި . ރުކުހަކުރު . ރެހާންބަތް . ބަނޑުބެއްދި . ބަނިޔާ . ބާރޯޒުއާވި . ބިސް . ބުންފެން . ބުޅަލުދޫ . ބޭސް . ބޭސްކަރަ . ބޮޅު . ބޮޅުޖެހުން . ބޯކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ