...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަކުރުހަލާނފަތް
ނ.
(ޏ) ނަނުބެއްދިފަތް.
މިއީ އޮލަދިޔައެއް ހުންނަ ފަތެކެވެ.
މިއަށް ކުދީންކުޅޭ ކަރަންފޫ މިހެންވެސް ކިޔައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ