...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަކުރުފަނި
ނ.
(1) ހުސްހަކުރުން އޮލަކޮށް ގިރާފައި ހުންނަ ފަނި (2) (ބ) ރާ ކައްކަން ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ އަކިރި ތަކުގެ ތެރެއަށް ފެން އަޅައިގެން ހޫނުކޮށްލައިގެން ތައްޔާރުކުރާ ފަނި.
(3) (ސ) ރާފޮނި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ