...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަކުރުލުން
މ.
ހަކުރު ދިޔާކޮށްފައި އޭގެތެރެއަށް ހަކުރުލާންވީ އެއްޗެއް އަޅައިގެން ކައްކައި ހިއްކައިލުން
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަރަކެޑުން . ކަރޮކެރުން . ވަރުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ