...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހައި
ނ.
(1) ކުނާވިޔަން ގެންގުޅޭހުއި.
(2) ވިޔުނު އެތިގަނޑުގެ ކޮޅުން ކަނޑާލާ އުއިގަނޑުގެ އުއި (3) ބަނޑު ހުސްވުމުގެ އުނދަގޫ (4) ނއ.
އަޑި.
(5) ހިނދި.
(6) ވަރުލައި.
މިސާލު:
(ހ) މީހާގެ ހައިވެލާ ތަންކޮޅެއް ނެތެވެ.
(ށ) މިދޯނީގައި ހައިވެލާ ތަންކޮޅެއް ނެތެވެ.
(ނ) މިއީ ހައިނުކޮށް ރާޅުމުގުރާ ތަނެކެވެ.
އތ.
(7) މިންވަރު.
މިސާލު:
ނާޅިއެއްހާ ހަނޑޫ.
(8) ކޮންމެ.
މިސާލު:
ނެތްހައި އެއްޗެއް ހޯދަން އުޅެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިގަނޑު . ހަނދާނީފިލާ . ހަނދުބަޑި . ހަނގުރާމަބެރު . ހަނޑޫފޮޅާނާށިގަނޑު . ހަނާ . ހަން . ހަރުބޭސް . ހަރުކުރުން . ހަރުވާޅު . ހަރުފަވިހަ . ހަރުގަނޑު . ހަޅޭއްފަޅޭއްޖަހައިގަތުން . ހަކި . ހައި . ހައިހޫނުކަން . ހައިހޫނުވުން . ހައިބަ . ހައިބަރަ . ހައިބަވަންތަ . ހައިބަވަންތަކަން . ހައިކަން . ހައިކެޑުން . ހައިވާނިއްޔަތު . ހައިވުން . ހައިސިއްޔަތު . ހައިޑުރިޖަން . ހައު . ހައޮ . ހައްބަ . ހަވަރުބަލިކުޅަ . ހަވަރުބެރު . ހަވާދުގޮށި . ހަވޭޑައިކާނަ . ހަދިޔާބަޑި . ހަތަރުފައިޖެހިގޮނޑި . ހަތަރެސްފައިޖެހި ޖަނަވާރު . ހަތްހައިކަ . ހަތްގޭފާތިހާއަށް ފުނޑައިފައި ހުރި ދައެއްހެން . ހަސަންދަރި . ހަޑަގަތާނަ . ހާންތި . ހާންތިކަން . ހާންތިވުން . ހިނދުން . ހިރުނދުދޫނި . ހިރުމާރު . ހިކަނދިވަކަރު . ހިކަނދިތުންމިޔަރު . ހިކަރިކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ