...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހައިރާންކަން
ނއނ.
(1) ފިކުރު ހުސްވެގެން ބުއްދިޔަށް އޮޅުން އަރާކަން.
(2) ނާދިރުކަމެއް ފެނިގެން އަޖައިބު ވާކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަލާބަލަ . ބީތާ ކަން . އަސްތާ . ދިވާނާވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ