...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހައިބަ
ނއ.
(1) ބިޔަ.
(2) ނުހަނު ބޮޑު.
މިސާލު:
(ހ) ހައިބަ ބޮޑު މިނިކާވަގެއް.
(ށ) ހައިބަ ބޮޑު ނިކަބިލިއްސަ ގަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިބަ . ހައިބަރަ . ހައިބަވަންތަ . ހައިބަވަންތަކަން . ރޮލާހުރުން . އަބުއި . ވަރުހެސަ . މަހާސިރި . މޫނުނުދޮވެހުރުން . ފިނޭންފުރިގޮތަށް . ދާމުދޫމު . ދޫންޏަކަށް ފިޔަމަޅައިލަން ވެސް ނުކެރޭ . ތަކުބީރު . ސިންގާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ