...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހައިބަވަންތަކަން
ނއނ.
މީހުން ޖެހިލުންވާ ސިފަ.
މިސާލު:
(ހ) ﷲގެ ހައިބަވަންތަކަން ހަނދުމަކުރާށެވެ.
(ށ) އެއީ ވަރަށް ހައިބަވަންތަކަން ހުރި މީހެކެވެ.
(ނ) އެޖަލްސާގެ ހައިބަވަންތަކަން ބޮޑުކަމުން އަޅުގަނޑަށް އެއްޗެއް ނުބުނެވުނީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިބަވަންތަކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ