...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހައިބަތު
ނއ.
މީހެއްގައި ހުންނަ މީހުން ޖެހިލުންވާ ތޫނުފިލި ސިފަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިބަވަންތަ . އަބުއި . މަހާސިރި . ދޫންޏަކަށް ފިޔަމަޅައިލަން ވެސް ނުކެރޭ . ސިންގާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ