...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހައިކަ
ނ.
އަތުރާ ކުރަހާފައިވާ ކޮޅު މޮށްކޮށް އޮންނަ ތަވީދުލާ ބަޑިއެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިހޫނުކަން . ހަތްހައިކަ . ހާންތިކަން . ހިތްދާހާތާކަށް ހަށިނުފޮނުވާށެވެ. . ހުބައޯގަ . ނިވައްތައިގަތުން . ނިވެއްތުން . ބަނޑުހޫނުކޮށްލުން . ބަނޑުގިނިއެރުން . ކަށުކަމާކެމި . އެހައިކަށްވަރު . ވަކިހައްކަލޮ . ވައިހައްކަޅިހިފުން . ވައިހައްކަލޮ . މާބަނޑޭރިކަން . މޭހޫނުކަން . މޭހޫނުފިލުން . މޭހޫނުގަތުން . ފަސްހަނގުރާމަބެލުން . ފަސްމީރު . ދުނިޔެއަޅައިދިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ