...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހައިވަކަރު
ނ.
މޮޅި ލަކުޑިއެއް.
ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ފަތްފައިބާ ބިޔަކޮށް ހެދޭގަހެއް.
މިއީ، އިންޑިޔާއާއި ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިޔާގައި ހެދޭ ގަހެކެވެ.
މިގަހުގެ ލަކުޑިއަކީ މަޝްހޫރު މޮޅުލަކުޑިއެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުދުހައިވަކަރު . ބެންތެޔޮ . ބެއަސްނުބެއަސް ހައިވަކަރުއޮޑި ނަންވާނެ . ބެޔަސް ނުބެޔަސް ނަންވާނީ ހައިވަކަރުއޮޑިއެވެ. . ވެދުންފޮށި . ފަތުބިޑި . ގުއިދާލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ