...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހައިތަ
ނ.
ހަވިއްތަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިގަނޑު . ހުނިގޮނޑިދޫނި . ރުއްގަނޑު . ބޮވަނަ . ކަދުލޯކަ . އެތަންމިތަން . ވަނިވިހައިތަން . ފެންބައްތަން . ދީންތަ . ދޭހަ . ލަންކަ . ލައްކަ . ލޯކަ . ސިދުރިޔާކޮތަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ