...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހައިޑުރޯއިލެކްޓްރިކު
ނ.
(1) ފެނުގެ ޒަރީޢާއިން ނުވަތަ ފެނުން އަރާ އާވީގެ ޒަރީޢާއިން އުފައްދާ އިލެކްޓްރިކް.
(2) ފެނުގެ ބާރުން ޑައިނަމޯ އަނބުރައިދީގެން އުފައްދާ ކަރަންޓު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ