...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހައިޑުރޯމީޓަރު
ނ.
(1) ފެންގަނޑު ބޮޑުވެ ކުޑަވާވަރު ބެލުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލަތެއް.
(2) ދިޔާ އެއްޗެހީގެ ބިމަށްދަމާ ބާރުބެލުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލަތެއް.
މިކަންކުރަނީ ފެނުގައި ލޮނުގެ އަސަރު ހުންނަ މިންވަރު ބެލުމަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ