...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހައިޑުރޯފޯބިޔާ
ނ.
(1) ފެންދެކެ ބިރުގަންނަ ބަލި.
އެންމެ އާންމުކޮށް މިބަލިޖެހެނީ ކުއްތާ ދަތްއެޅުމުންނެވެ.
(2) ވަކި އެއްޗެއް ދެކެ ގަންނަ ބިރު
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ